Ansvarsfraskrivelse

Home Ansvarsfraskrivelse
 1. I denne ansvarsfraskrivelsen brukes følgende begreper med følgende betydning:
  ◦ Eier: Euphoria (Cabman)
  ◦ Bruk: alle mulige handlinger
  Du: brukeren (besøkende) av nettstedet.
  ◦ Innholdet: alt innhold på nettstedet
 2. Dette gjelder for siden du besøker for øyeblikket. Ved å bruke denne siden godtar du denne ansvarsfraskrivelsen.
 3. Eieren har laget innholdet med stor omhu. Eieren tar imidlertid ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter i innholdet som vises.
 4. Eieren påtar seg intet ansvar for innholdet i filer og/eller nettsteder som dette nettstedet henviser til eller lenker til.
 5. Uautorisert eller urettmessig bruk av innholdet eller deler av det er i strid med immaterielle rettigheter.
 6. Tillatelse til å bruke det viste innholdet eller deler av det på offentlige steder må søkes skriftlig hos oss.
 7. Prisene som er oppgitt på nettstedet er kun veiledende, og det kan ikke utledes noen rettigheter fra dem. Prisen som er oppgitt i tilbudet fra Euphoria er den faktiske kostnaden og må betales i bytte mot produktet.