Disclaimer

Home Disclaimer
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  ◦ de eigenaar: Euphoria (Cabman);
  ◦ gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  ◦ u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  ◦ de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De op de website vermelde prijzen zijn indicatief, hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. De prijs zoals aangegeven in de door Euphoria verkoper toegestuurde offerte is de daadwerkelijke kostprijs en dient in ruil voor het product voldaan te worden.
//]]>