Afschaffing van de BPM-teruggave: “Deze beslissing valt veel te vroeg!”

Home NieuwsAfschaffing van de BPM-teruggave: “Deze beslissing valt veel te vroeg!”
Kijlstra-website

Afschaffing van de BPM-teruggave: “Deze beslissing valt veel te vroeg!”

Comments off

De afschaffing van de teruggave van de aanschafbelasting (bpm) voor taxivervoer heeft voor veel taxibedrijven een grote impact. Vanaf 2020 kunnen Nederlandse taxivervoerders de bpm van een nieuw voertuig niet meer terugvragen. Voor auto’s die minder CO2 uitstoten, wordt de bpm verlaagd. Voor auto’s die helemaal geen CO2 uitstoten, komt de bpm te vervallen. Het kabinet wil de taxibranche met deze maatregel stimuleren om energiezuinige(re) taxi’s en busjes aan te schaffen. Volgens directeur Rudy Verwoert van Kijlstra Personenvervoer komt deze maatregel veel te vroeg.

Kijlstra personenvervoer is al sinds 1930 een begrip in Drachten en omgeving. Met meer dan 100 collega’s verzorgt het bedrijf dag en nacht het personen-, deeltaxi- en leerlingenvervoer, WMO-vervoer, directievervoer, zittend ziekenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Dat deze maatregel een behoorlijke impact heeft op Kijlstra Personenvervoer, mag duidelijk zijn. Directeur Rudy Verwoert: “Ik ben pro-duurzaamheid en ik begrijp de keuze van de overheid om duurzaam vervoer te stimuleren. Ik wil heel graag meedenken en meewerken als het gaat om vergroening van de branche. Maar voor deze ingrijpende maatregel is de taxibranche volgens mij nog niet klaar.”

Rondpompen van de kosten
Volgens Verwoert betekent deze beslissing dat kosten worden ‘rondgepompt’: “De afschaffing van de teruggave van de bpm heeft voor taxivervoerders dusdanige financiële gevolgen, dat er weinig anders opzit dan de prijs voor een taxirit flink te verhogen. Dit betekent dat subsidies voor wmo- en leerlingenvervoer ook weer oplopen om deze stijging te bekostigen. Dat bedoel ik met het ‘rondpompen van de kosten’, aan de ene kant voer je een bezuiniging door en aan de andere kant moet er weer geld bij. Bovendien vergt het aanschaffen van elektrische auto’s op dit moment een flinke investering. Over twee tot drie jaar komen er veel meer (betaalbare) elektrische auto’s en (rolstoel)bussen op de markt, die waarschijnlijk ook meer kilometers op een accu kunnen rijden. Daarom komt deze beslissing net wat te vroeg als je het mij vraagt”, aldus Rudy Verwoert.

Oneerlijke concurrentie
“De verhoging van de kosten is niet het enige wat er mis is met deze nieuwe regelgeving. We vergroten hierdoor ook de oneerlijke concurrentie”, vertelt Verwoert. “Omdat officiële taxivervoerders hun prijzen moeten verhogen, geven we illegale taxi’s meer ruimte op de markt. Zij hebben niets te maken met het hele bmp-verhaal, waardoor zij hun diensten goedkoper kunnen blijven aanbieden. Hiermee stimuleren we alleen maar dat mensen zich met illegale taxi’s of Uber laten vervoeren. Ik pleit ervoor dat er strengere controles komen op het illegaal aanbieden van taxi’s zodat we de taxibranche een stuk eerlijker kunnen maken.”

De toekomst?
Voor Kijlstra Personenvervoer betekent deze maatregel dat het bedrijf nog strakker moet sturen. De hardware en software van Cabman helpt hen om het vervoer van personen continu te monitoren en te optimaliseren. Rudy Verwoert: “We zijn momenteel met Cabman in gesprek om te bekijken hoe ze ons hier nog beter bij kunnen helpen. Ze zijn een fijne partner in deze.”

“Hoe ik het liever had gezien? Allereerst zou ik het fijn vinden als er strenger gecontroleerd wordt zodat we een eerlijke branche creëren. Daarnaast had het mijn voorkeur dat het kabinet had besloten om subsidies te verschaffen aan taxivervoerders die een energiezuinige(re) auto aanschaffen. Verduurzamen? Heel graag! Maar het liefst wel gefaseerd!”

//]]>