Cabman Centrale en de nieuwe regels voor werk- en rusttijden voor taxichauffeurs

Home NieuwsCabman Centrale en de nieuwe regels voor werk- en rusttijden voor taxichauffeurs
Cao-controle

Cabman Centrale en de nieuwe regels voor werk- en rusttijden voor taxichauffeurs

Comments off

Afgelopen week zijn de nieuwe regels voor werk- en rusttijden van taxichauffeurs ingegaan. Per 1 maart bestaan er slechts twee type diensten: MaxFlex en Dienstblokken. Als gevolg van deze nieuwe regels kreeg onze helpdesk flink wat vragen over wat dit betekent voor het gebruik van Cabman Centrale en dat leggen we je graag in dit artikel uit.

Er is dus per 1 maart keuze uit twee type diensten: MaxFlex en Dienstblokken. Welk type dienst en de tijden moeten op tijd vooraf aan Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) kenbaar gemaakt worden via een speciaal portaal. Dit portaal is echter nog niet gereed en daarom ben je als taxibedrijf nog niet verplicht om het type dienst en diensttijden door te geven aan SFM. Volgens de cao wordt het pas verplicht om de gegevens bij SFM aan te leveren wanneer het SFM-portaal ook daadwerkelijk gereed is.

Let op: we raden aan om de roosters van chauffeurs te bewaren. Achteraf kan het zo zijn dat SFM gaat controleren of de diensten en type diensten kenbaar zijn gemaakt. De communicatie richting de chauffeur over de diensttijden en de diensttype is vormvrij en kan zelfs mondeling plaatsvinden. Meer hierover lees je op de website van SFM.

Oplevering portaal

Naar aanleiding van de nieuwe cao en bijbehorende regels hebben we bij Cabman contact gezocht met Sociaal Fonds Mobiliteit. Zij geven aan dat er binnen SFM komende maanden wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een platform waar de diensten vooraf naar kunnen worden gestuurd. Wij verwachten dat het platform op zijn vroegst past Q3 van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Cabman Centrale

De nieuwe type diensten hebben uiteraard ook gevolgen voor Cabman Centrale. Momenteel is het nog niet mogelijk om de MaxFlex of Dienstblokken aan te maken. De komende tijd wordt er daarom hard gewerkt om de nieuwe diensten aan te kunnen maken én -te zijner tijd- automatisch op te sturen naar het nog te ontwikkelen SFM-platform. We houden je hier uiteraard van op de hoogte via Zendesk, onze website of de mail.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe cao? Dan verwijzen we je naar SFM of naar het uitgebreide artikel op TaxiPro. Heb je wensen en/of ideeën met betrekking tot de diensten en de verwerking daarvan in Cabman Centrale? Dan kun je uiteraard contact met onze helpdesk opnemen via support@cabman.zendesk.com of bel tijdens kantoortijden naar 013 – 460 92 86.

//]]>