Data cruciaal voor Wijkhopper Drechtsteden

Home NieuwsData cruciaal voor Wijkhopper Drechtsteden
Wijkhopper-Drechtsteden

Data cruciaal voor Wijkhopper Drechtsteden

Comments off

Stroomlijn breidde zijn dienstverlening in het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden onlangs uit met de Wijkhopper voor kortere ritten in de eigen buurt. Om deze nieuwe vervoersvorm optimaal te laten functioneren, wordt onder meer gebruik gemaakt van de data uit de boordcomputer van Cabman van de voertuigen. “Data geven een beeld van hoe klanten zich bewegen.”

Mobiliteitsplatform Stroomlijn BV regelt in de Drechtsteden de vervoersstromen voor publieke organisaties. Sinds 2017 biedt Stroomlijn met de Drechthopper vervoer aan voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Daarbij worden de prestaties gemonitord door klanttevredenheidsenquêtes te combineren met data uit de boordcomputers van de voertuigen.

Volgens Lisette de Lijster De Raadt, algemeen directeur van Stroomlijn, kunnen zij slimme oplossingen bedenken met behulp van data-analyses. “Data geven een beeld van hoe klanten zich bewegen. Dat is de basis voor het ontwikkelen van de Wijkhopper geweest. Door goed te monitoren kun je vervolgens aansluiten op klantbehoefte en zorgen voor optimaal en persoonsgericht vervoer”. 

Uit continue metingen bleek dat de Drechthopper-reizigers de dienstverlening gemiddeld met een rapportcijfer 8 beoordelen. Daarnaast bleek dat reizigers in veel gevallen vinden dat ze lang moeten wachten op de Drechthopper. De Lijster de Raadt: “Op dit gegeven hebben we verder ingezoomd. Uit de data van onze ritadministratie bleek dat gemiddeld 43,5 procent van de reizigers korte ritten in hun wijk maakt, namelijk van 5 tot 7 kilometer. Dit komt neer op zo’n 10.000 tot 14.000 ritten per maand. Met die gegevens in gedachten, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

Pilot met de Wijkhopper

Om de groep die van deze ‘wijkritten’ gebruik maakt nog beter van dienst te zijn, is de Wijkhopper in het leven geroepen. Deze dienst verzorgt korte ritten binnen de wijken waar de gebruikers zelf wonen. “Door middel van een pilot is een aantal weken getest of de Wijkhopper inderdaad een einde maakt aan lange wachttijden” aldus Lisette de Lijster de Raadt.

“We hebben de boordcomputer taxi van Cabman in de Wijkhopper laten inbouwen, net zoals we dat eerder in de Drechthopper-voertuigen hebben gedaan. De BCT biedt een gedetailleerde ritadministratie en meer waardevolle data waarmee we onze dienstverlening continu kunnen optimaliseren. We analyseren en beoordelen onder andere de wachttijden, aankomsttijden, het aantal ritten, de gemiddelde actieradius, instaptijden, voorgereden kilometers, enzovoort. En daar sturen we actief op bij.”

“Daarnaast hebben we ook iedere reiziger gevraagd naar de beoordeling van onze dienstverlening. Met als resultaat: een 7,5 voor ritten in Sliedrecht en een 8,3 voor ritten in Dordrecht.” Na een succesvolle pilot rijdt de Wijkhopper sinds 15 april 2019 officieel in Dordrecht en Papendrecht. Het doel van Stroomlijn is om in 2020 de dienstverlening met de Wijkhopper uit te bouwen naar alle Drechtsteden.

Elektrische voertuigen

De Wijkhopper verzorgt zoals gezegd alleen korte ritten. Daarom is er gekozen voor een klein elektrisch voertuig. Hiermee draagt de Wijkhopper bij aan de doelstelling van Stroomlijn om in 2025 ‘zero emissie mobiliteit’ aan te bieden en dus volledig elektrisch te rijden. Omdat het elektrische voertuigen betreft, is het mogelijk om met de Wijkhopper mensen vanuit de SROI-regeling (social return) tot taxichauffeur op te leiden. 

Lisette de Lijster de Raadt: “We bieden met de Wijkhopper op basis van de SROI-regeling werkervaringsplekken aan. De Wijkhopper is daarmee een mooie opstap om door te stromen naar het beroep van taxichauffeur.” Stroomlijn heeft samen met ABC Taxikeurmerk Advies en Training een bedrijfsschool ontwikkeld en biedt onder andere de volgende opleidingen aan: Het Stroomlijn ABC, Het Drechthopper ABC, Het Jeugdhulpvervoer ABC en nu ook Het Wijkhopper ABC.

Foto: Taxikeurmerkadvies.nl

//]]>